Welkom bij Ons Mierlo-Hout Magazine

Mierlo-Hout omvat alle huizen die gelegen zijn binnen het stroomgebied van de Goorloop in het noorden en de groenstrook tussen Brandevoort en Mierlo-Hout in het zuiden. Het achterland, het agrarisch gebied dat Brandevoort heet, viel ook onder ’t Hout maar werd later ook door de gemeente Helmond geannexeerd om daar een nieuwe wijk Brandevoort te ontwikkelen. Maar toch voelen de oorspronkelijke bewoners zich nog sterk betrokken bij ’t Hout.

Mierlo-Hout wordt in de volksmond ook vaak genoemd als: ’t Hout.

Vroeger een kerkdorp dat min of meer altijd al in een isolement verkeerde. Nabij en zelfs dicht tegen de grote gemeente Helmond aan gelegen, begrensd door een spoorlijn. Tussen de gemeente Mierlo en haar kerkdorp ’t Hout was een fysieke barrière bestaande uit het Eindhovens kanaal. De gemeentes Helmond en Mierlo waren in lang vervlogen tijden wel met ’t Hout verbonden geweest door een trambaan. Maar op ’t Hout waren er zeker gevoelens van ‘het nergens bij horen’. Maar op 1 januari 1968 werd het ‘dorp’ toch bij het grote Helmond gevoegd. En daarover was veel te doen in het toen 1500 gezinnen tellende kerkdorp ’t Hout.

Nu, een moderne wijk, met welvarende inwoners die ook actief betrokken zijn bij de wijk. Met veel families die al generaties hier wonen.

Mierlo-Hout Magazine. Een glossy, met zorg gemaakt

We zijn trots op onze gemeenschap. En zijn weliswaar een wijk van de grote mooie stad Helmond waar we volop deel van uit maken en willen maken, maar we hebben toch ook voor een deel onze eigen identiteit kunnen behouden.

Een mooie gemeenschap, met onze vele actieve verenigingen, ondernemers, wijkraad, parochie, onze jeugd en ouderen, het onderwijs, de sport, de zorg, buitengebied en culturele sector, met veel respect naar elkaar toe en elkanders behoeften en wensen respecterend.

We gaan voor een Leefbaar, economisch actief en veilig Mierlo-Hout, dat haar steentje meer dan bijdraagt aan de grote stad Helmond.

Samen met u willen we  e.e.a. op pakken en niet aan de zijlijn te blijven staan. Immers een actieve en veilige samenleving kan alleen maar gedijen in een actieve gemeenschap.

Editie 11: December 2019

Verenigingsgids

Hieronder staat een complete verenigingsgids van de wijk Mierlo-Hout met veel info over de verenigingen. Dus bent u een nieuwkomer in de wijk of zoek je gegevens over een collegavereniging, kijk snel, heb je aanvullingen/correcties? Mail ze a.u.b. naar redactie@onsmierlohout.nl.

blok_1
blok_2
blok_3

agenda - columns - jubilea - reunie - ondernemer aan het woord

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring