25 jaar Buurtpreventie Apostelwijk Mierlo-Hout

Gepubliceerd op: 18 april 2019 14:23
Gewijzigd op: 18 april 2019 14:25

In 1994, toen buurtpreventie landelijk werd gezien als een onderwerp waarmee de veiligheid van burgers kon worden verbeterd, ontstond in de Apostelwijk deze werkgroep. Mede aanleiding hiervoor was een fikse golf van inbraken die in de wijk plaats vond. Berry Smits, destijds voorzitter van buurtvereniging Apostelwijk (opgericht 1992) vond in deze probleemstelling, een interessante aanleiding om buurtpreventie te starten.

In overleg met buurtbrigadier Geert van de Linden werd een bewonersavond georganiseerd. De opkomst was prima en een projectgroep werd snel gevormd. Zo’n 10 straatcoördinatoren, 2 hoofdcoördinatoren, politie, stadswacht, een Wocom medewerker en gemeentelijk vertegenwoordiger, vormden daarna de projectgroep. Nu, 25 jaar later, is deze groep qua samenstelling nog steeds actief. Bewoners van het eerste uur zijn nog steeds enthousiast!

Vrij snel was de algehele conclusie dat buurtpreventie ruimer moest worden ingezet! Er werden projecten en info avonden georganiseerd, waar met name de eigen veiligheid, in en rond de woning, voorop stond. Kostbare spullen werden gegraveerd en het hang- en sluitwerk kregen de nodige aandacht. Inmiddels kreeg het thema buurtpreventie meer en meer aandacht. In Helmond werden diverse wijk-buurtpreventie-projecten gestart. Mierlo-Hout was daarin zelfs koploper en had bijna een wijkdekking!

Er werden projecten opgestart. Een van deze is nu nog steeds actueel: witte voetjes project! De wijk ingaan en beoordelen/controleren of bijv. deuren zijn gesloten, fietsen opgeborgen, achterom-paden toegankelijk en veilig zijn, auto’s afgesloten etc.
De projectgroep heeft in haar 25 jarig bestaan vele projecten opgepakt die met leefbaarheid en woonomgeving te maken hebben. Met Wocom werd overleg gepleegd om tijdens de renovatie de voorzieningen voor PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) aan te brengen. Met de gemeenten werden projecten uitgevoerd waar o.a. Groen Onderhoud (boom wisselplan – Goorloopzone), Parkeren, (eigen parkeer onderzoek), Openbare Verlichting (pilot met HF-verlichting),30 km zone, verkeersveiligheid, wijkpark aanpassingen etc. aan de orde kwamen. Allemaal zaken die de leef- en woonomgeving in de Apostelwijk ten goede kwamen. Ook het project Herinrichting van de woningen aan de Suurhoffstraat (sloop 47 woningen!) werd op initiatief van de werkgroep op de rol gezet! Dit om verpaupering tegen te gaan.

De wijk bestaat uit zo’n 147 huurwoningen en ca. 400 eigen woningen. Kortom, een heel gedifferentieerde samenstelling. Dit zien we gelukkig ook terug in de projectgroep. Het woongebied van de Mierlosweg werd eind 90-jaren toegevoegd.
De projectgroep probeert elk jaar een specifiek thema of onderwerp uit te voeren. Zo werd in 2014 het project ‘waterput’ opgestart. Vanuit historisch oogpunt werd naar het voorbeeld van een eeuwenoude waterput, een replica gebouwd. In de waterput werden archeologische vondsten geplaatst, een maquette van het Apostelhuys en zaken die herinnerden aan kardinaal van Enckevoirt. Een Mierlo-Houtse kardinaal die rond 1500 in Rome samen met Paus Adrianus de kerk vertegenwoordigde.

Kortom, de werkgroep is veelzijdig en heeft bewezen haar steentje bij te dragen aan een fijne en prettige leef- en woonomgeving in de Apostelwijk. Buurtpreventie is overigens geen garantie dat veiligheid is gewaarborgd, maar samen met de leden van de WhatsApp groep wel een middel om die veiligheid te verhogen!

Op donderdagavond 9 mei zal vanaf 19.30 uur een feestelijke wijkbijeenkomst worden gehouden in zaal de Koning op de Mierloseweg..
Bewoners van de Apostelwijk / Mierloseweg worden dan uitgenodigd om deze feestelijke getinte avond bij te wonen. De avond wordt geopend door burgemeester Blanksma en verder ingevuld met een terugblik, hondenbeleid, Tiny Forest, maaibeleid en brandweer.

Daniëlle Kuijpers en Verhorevoort en Berry Smits
Hoofdcoördinatoren projectgroep “Attentie Buurtpreventie Apostelwijk”


Dit nieuwsbericht is 1584 keer bekeken

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring